Behandle RUH i APEX

Her går vi gjennom hvordan RUH behandles i APEX.


Dette er en veileder for utbyggere, entreprenører og andre som skal behandle RUH.

Etter at et skjema om uønsket hendelse er sendt inn, så vil det havne hos den som er satt som "RUH-behandlere" på ditt prosjekt. De satt som "RUH -behandlere" må også være del av et firma med et aktivt abonnement på APEX for å kunne søkes opp.

Les mer her om å sette en RUH behandler.

Rapport om uønsket hendelse

 1. Trykk på menyen oppe til venstre, og velg "Admin".
 2. Trykk på kortet "Uønsket hendelse".
 3. Her vil du finne en liste over alle uønskede hendelser som er sendt inn og behandlet.
  • En RUH, rapport om uønsket hendelse, kan ikke bli slettet fra listen.
 4. Trykk på en innsendt rapport.
 5. Du vil se noe informasjon om hendelsen:
  • Først og fremst informasjon om hvem som har sendt inn rapporten.
  • Type ulykke.
  • Hendelse og tiltak.
  • Eventuelt filer som er sendt sammen med rapporten.
 6. I seksjonen "Tiltak", kan du opprette et tiltak for videre behandling i saken.
  • Trykk på plussikonet ute til høyre.
  • Sett et navn på tiltaket, en beskrivelse, frist og ansvarlig for tiltaket.
  • Sett hvilken type tiltak som er tatt.
  • Trykk "Lagre".
 7. Tiltaket er nå en sak, hvor du kan "Se saken" direkte under "Tiltak".
  • Saken er opprettet som et avvik, med oppgitt informasjon.
 8. Ruller du ned til "Status", kan du sette status på hendelsen, og legge ved et notat.
 9. Trykk til slutt "Lagre".
 10. Neste gang noen går inn på rapporten, så kan man sjekke status, notater og følge med på den uønskede hendelsen.
  • Saken under "Tiltak" merkes grønn hvis den er fullført av ansvarlig.

Et forslag her er at man holder øye med saken som er opprettet under "Tiltak" (denne legger seg også i sakslisten), og merker hendelsen som "Ferdig" i "Status", så snart saken er ferdig behandlet.