Behandle sjekklister

Sjekklister er et kraftig verktøy i APEX, som lar deg ha kontroll på arbeidsprosesser.


Dette er en veileder for utbyggere og betalende kunder av APEX.

Sjekklister opprettes ut i fra en mal du har lagd på forhånd. Les mer om hvordan du oppretter sjekklistemal her. Når du oppretter en sjekkliste fra mal, vil du komme hit hvor du kan redigere informasjonen til sjekklisten:

informasjon_sjekkliste_Skjermbilde.png

  • For å sjekke av punkter på sjekklisten, går du tilbake i "Liste" i fanen over.
  • Ferdigstill elementet ved å trykke i sirkelen "Fullfør element" blobid4.png
  • Opprett et avvik til et punkt ved å trykke på mceclip1.png helt til høyre for punktet. Du vil da se et eget skjema som du fyller ut for avviket. Avviket vil da legge seg under sjekklistepunktet som et eget punkt som følges opp. 
  • Du har mulighet til å legge til notater på et sjekklistepunkt ved å bruke notatfeltet. Teksten lagres automatisk når du fyller inn tekst.
  • Ved å trykke på teksten i sjekklistepunktet blir du tatt med til saken for sjekklistepunktet. Her kan du for eksempel legge til flere leverandører på punktet og den administreres som en vanlig sak i APEX.
  • Hvis sjekklistepunktet ikke er aktuelt for dette tilfellet, trykk i sirkelen "Ikke aktuelt"
  • Slett sjekklisteelementet ved å trykke på søppelkassen blobid6.png