Endre saksbehandler på sak

Saksbehandler er den som er ansvarlig for oppfølging i sakene. Her kan du lese litt om hvordan du endrer saksbehandler på saker.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

I APEX kan du redigere sak(er) på 2 måter:

Følg disse stegene for å redigere saksbehandler enkeltvis

  • Trykk på saken som du ønsker å redigere
  • Trykk "Rediger", øverst til venstre, når du har valgt en sak for å endre saksbehandler på sak.

 

  • Scroll ned til du finner fanen "Saksbehandlere". Endre saksbehandler til ønsket navn.

  • Trykk mceclip3.png

For å redigere saksbehandler på flere saker samtidig (masseredigering): 

  • Bruk saksfilteret for å filtrere på de sakene du ønsker å redigere.
  • Marker hvilke saker du ønsker å redigere, ved å hake av sakene, eller merk alle ved trykke "velg alle". mceclip4.png
  • Når du har markert ønsket antall saker, trykk blyanten til høyre mceclip5.png og trykk Rediger

mceclip6.png

  • Endre saksbehandler til ønsket person
  • Husk å trykk mceclip3.png

OBS! Dersom det er mange saker som er valgt, vent til operasjonen er ferdig før du går videre.