Oppfølging FDV

Dette er funksjoner som lar deg følge opp jobben som leverandører har gjort via FDV-byggeren i APEX.


Dette er en hjelpeside for entreprenører og 

Oppfølging via sak

Når man legger til leverandører på via FDV-Byggeren vil det gå en melding til samarbeidspartneren om at de er lagt til, og har tilgang til å laste opp FDV til sin mappe og fagområde.

Dette finner leverandører ved å klikke på linken i varselet de mottar, eller så kan de også logge inn på APEX, trykke på menyen oppe til venstre og gå inn på "FDV-Bygger".
Les mer om FDV-Bygger for leverandører her.

I tillegg til dette varslet om å bli lagt til, vil det også automatisk opprettes en sak i systemet, som da legger til leverandøren på FDV-mappen, som leverandør på saken. Dette skaper mulighet for å følge opp arbeidet som blir gjort med FDV via samme sak.

sak_FDV

Som leverandør kan man merke saken som "Ferdig", når man er ferdig med å legge inn FDV for sitt fagområde på boligene. Man vil også finne en egen knapp for "Fullfør", inne på sin mappe på FDV-Byggeren, for å si seg ferdig med opplasting av FDV, merke saken som ferdig og melde at de er ferdige med å laste opp FDV.

Rapport på FDV

Etter at leverandør har merket denne saken som ferdig, eller merket mappen som "Fullført" inne på FDV-Byggeren, vil det bli satt sammen en rapport som lister opp hvilke fagområder som er ferdige så langt, og en oversikt over hvilke bilder det fagområdet har lastet opp til hvilke boliger.

Denne rapporten sendes til/kan finnes av saksbehandlere i prosjektet.

Da vil saksbehandler se hvilke samarbeidspartnere som har rapportert seg ferdig med hvilke fagområder/FDV mapper.

I tillegg vil det også listes opp hver bolig i prosjektet, og hva slags fil/bilde som er lastet opp til boligens FDV-mapper. Da kan man enkelt ta dette som et utgangspunkt for gjennomgang, og skaffe seg en oversikt