Filer

Filer i APEX er en filutforsker hvor du kan lagre og organisere dine filer. Filene i APEX-mappen er er tilgjengelige for alle i ditt firma.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

 Du kan administrere dine filer under Filer i menyen. Filene er tilgjengelig alle steder hvor du kan laste opp filer i APEX. Les mer om filopplasting her.

Ønsker du å dele filer/mapper med andre? Les hvordan du gjør det her. 

Innhold

Tre typer mapper i filutforskeren
Systemmapper
Opprettede mapper
Opprett mappe
Last opp filer
Flytte filer
Lag en kopi
Menypunkt

Tre typer mapper i filutforskeren:

 • De grønne mappene med striper er systemmapper hvor man har en mappe for saker og et for tilvalg, samt for mine opplastinger. Se beskrivelse nedenfor.

blobid0.png

 • De grønne mappene uten striper er mapper som er opprettet av noen i firmaet og som kan endres slik som du ønsker. Se beskrivelse nedenfor. 

blobid1.png

 • Delte mapper. Under Delt med meg finner du mapper og filer som er delt med deg. Les mer om fildeling her

mceclip0.png

 • Tom mappe. Dette er en mappe uten innhold, og vil være "dus" i fargen. Dette er for å slippe å trykke seg videre inn i mappestrukturen for å sjekke om det finnes andre mapper/filer i denne mappen. (Tomme mapper i FDV vil ikke vises for boligkunden.)
tom_mappe_filertom_mappe_filer2

Systemmapper blobid0.png

Systemmapper er mapper som ikke kan flyttes eller slettes. Det er en mappe for saker, en for tilvalg og en for Mine opplastinger. 

 • Sak: I mappen med saker er det en mappe pr sak (med saksnummer) hvor du kan se vedleggene til den saken. Du kan fritt legge til mapper og filer i disse saksmappen for oppbevaring av viktig informasjon i denne saken som ikke skal legges direkte i saken. 
 • Tilvalg: I mappen for tilvalg det en mappe pr tilvalg i tilvalgkartoteket. Dersom du sletter et bilde i mappen vil bildet også slettes fra tilvalget. 
 • Mine opplastinger: her ser du alle filer du har lastet opp de siste syv dagene. Mappen er personlig i motsetning til de andre mappene i filutforskeren. Denne mappen har man også tilgang til hvis man ikke er betalende (leverandører). 
  • Hvis det er noen av filene i denne mappen du ønsker å lagre kan du dra de til en annen mappe, eller kopiere de. 
  • Du har ikke mulighet til å legge til filer eller mapper i Mine Opplastinger, og heller ikke mulighet til å å slette eller flytte selve mappen. 
  • Den eneste måten filer havner i denne mappen på er gjennom felter for filopplasting hvor det er mulig i APEX. F.eks: i sak, på prosjekt, FDV osv. Les mer opp opplasting av filer her.

Opprettede mapper blobid1.png

Hvis du oppretter en mappe i mappestrukturen i APEX er den delt for hele firmaet. Her kan du opprette mapper og laste opp filer som du vil. Dette gir frihet til å lage et system og en mappestruktur som er nyttig for deg og ditt firma.

 • Man kan opprette egne mapper under sak og tilvalg, men ikke i my uploads.
 • Nye mapper kan ikke ha like navn som hverandre, samme med filer.

Opprett mappe

 • Trykk på plussikonet blobid6-Feb-18-2022-11-47-03-09-AM nede til høyre for å opprett en mappe.
 • Trykk opprett mappe.

image__8_.pngimage__9_.png

 • Mappen blir opprettet i den mappen/stedet du er når du trykker på pluss-knappen.
 • Gi mappen et navn.
Merk at mapper ikke kan ha likt navn som andre mapper i mappestrukturen.
 • Dersom du ønsker å flytte mappen, kan du dra den til andre mapper, eller du kan trykke på de tre prikkene og trykk "Flytt". Du kan da flytte mappen så langt nedover i mappestrukturen som du ønsker. Hvis du drar mappen kan du bare flytte den ett nivå.

Mapper uten innhold, altså tomme for filer, viser seg som grå/duse i fargen. Du trenger derfor ikke trykke deg inn på mappen for å sjekke om mappen inneholder filer.

Bilde hentet som eksempel fra vår FDV-bygger, som også oppretter mapper i filer. Les mer om det her.

mapper_filer

Last opp filer

 • Trykk på plussikonet når du står i den mappen du ønsker å laste opp filer til. Eller dra filer inn i mappen.
  • MERK! Tenk på at filer ikke kan være over 4 GB (gigabyte, 4000 MB/megabyte). Da vil de bli nektet av systemet.
 • Du vil sa se en opplastingskomponent til venstre som viser filer/mapper du laster opp.
  • Den kan foldes sammen ved å trykke på den lille pilen øverst til høyre.
  • Du kan krysse den ut ved å trykke på X.
  • Du kan kansellere opplastingen før filen/mappen er ferdig opplastet.

image__10_.png

 • Du kan gå til filen du har lastet opp ved å trykke på mappen ved siden av filen i opplastingsboksen.
 • Boksen blir grå når den jobber og blå/gønn igjen når opplastingen er ferdig.
 • Opplastingskomponenten følger med alle steder man går i APEX slik at du kan jobbe videre i mens du har full oversikt over opplastingen. Kryss den ut for å skjule den (filene blir fortsatt lastet opp).

Flytte filer

Filer kan flyttes rundt på i mappestrukturen som du ønsker. Det er to måter å gjøre det på; enten via dra-og-slipp, eller ved å markere og trykk på flytt.

 • Det er mulig å dra-og slipp-filer i mappene i stien på toppen.
 • Hvis du har markert flere filer så får du opp to knapper på toppen som er flytt eller slett. Da kan du legge de utvalgte filene i hvilken mappe som helst, også langt ned i mappestrukturen. Bruker du dra-og-slipp til flytting kan du flytte den bare ett nivå i mappestrukturen.
  • PC/Mac: Enkeltklikk er velg, dobbelklikk er åpne mapper og filer.
  • Mobil: enkeltklikk er åpne, hold inne på en fil/mappe får å gå i valg-modus. For å gå ut av valg-modus trykker du hvor som helst utenom mapper/filer. For å gjøre endringer på mapper/filer på mobil kan du trykke på de tre prikkene for å gi nytt navn, flytte eller slette.

Lag en kopi

Du kan lage en kopi av en fil. På den måten kan du beholde en fil i en mappe samtidig som du legger kopien i en annen mappe. 

 • Trykk på de tre prikkene på filen.

blobid4.png

 • Trykk Lag en kopi.
 • Kopien vil da legge seg ved sien av den opprinnelige filen. Da kan du beholde den ene filen i mappen og fritt flytte kopien til en annen mappe som beskrevet under Flytte filer.

Menypunkt

Øverst til høyre i mappestrukturen finnes tre menypunkt. 

blobid0.png

 • Søk: søker i alle filer og mapper du har i systemet ditt. 
 • Listevisning: Viser filene i liste i steder for små bilder. Under listevisning kan du også sortere ved å trykke på de små pilene ved siden av tabellnavnet.
 • Sortering: Sorter ut i fra navn, sist oppdatert eller størrelse på fil.