Filer

Filer i APEX er en filutforsker hvor du kan lagre og organisere dine filer. Filene i APEX-mappen er er tilgjengelige for alle i ditt firma.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

 Du kan administrere dine filer under Filer i menyen. Filene er tilgjengelig alle steder hvor du kan laste opp filer i APEX. Les mer om filopplasting her.

Ønsker du å dele filer/mapper med andre? Les hvordan du gjør det her. 

Innhold

Tre typer mapper i filutforskeren
Systemmapper
Opprettede mapper
Opprett mappe
Last opp filer
Flytte filer
Lag en kopi
Menypunkt

Tre typer mapper i filutforskeren:

 • De grønne mappene med striper er systemmapper hvor man har en mappe for saker og et for tilvalg, samt for mine opplastinger. Se beskrivelse nedenfor.

blobid0.png

 • De grønne mappene uten striper er mapper som er opprettet av noen i firmaet og som kan endres slik som du ønsker. Se beskrivelse nedenfor. 

blobid1.png

 • Delte mapper. Under Delt med meg finner du mapper og filer som er delt med deg. Les mer om fildeling her

mceclip0.png

Systemmapper blobid0.png

Systemmapper er mapper som ikke kan flyttes eller slettes. Det er en mappe for saker, en for tilvalg og en for Mine opplastinger. 

 • Sak: I mappen med saker er det en mappe pr sak (med saksnummer) hvor du kan se vedleggene til den saken. Du kan fritt legge til mapper og filer i disse saksmappen for oppbevaring av viktig informasjon i denne saken som ikke skal legges direkte i saken. 
 • Tilvalg: I mappen for tilvalg det en mappe pr tilvalg i tilvalgkartoteket. Dersom du sletter et bilde i mappen vil bildet også slettes fra tilvalget. 
 • Mine opplastinger: her ser du alle filer du har lastet opp de siste syv dagene. Mappen er personlig i motsetning til de andre mappene i filutforskeren. Denne mappen har man også tilgang til hvis man ikke er betalende (leverandører). 
  • Hvis det er noen av filene i denne mappen du ønsker å lagre kan du dra de til en annen mappe, eller kopiere de. 
  • Du har ikke mulighet til å legge til filer eller mapper i Mine Opplastinger, og heller ikke mulighet til å å slette eller flytte selve mappen. 
  • Den eneste måten filer havner i denne mappen på er gjennom felter for filopplasting hvor det er mulig i APEX. F.eks: i sak, på prosjekt, FDV osv. Les mer opp opplasting av filer her.

Opprettede mapper blobid1.png

Hvis du oppretter en mappe i mappestrukturen i APEX er den delt for hele firmaet. Her kan du opprette mapper og laste opp filer som du vil. Dette gir frihet til å lage et system og en mappestruktur som er nyttig for deg og ditt firma.

 • Man kan opprette egne mapper under sak og tilvalg, men ikke i my uploads.
 • Nye mapper kan ikke ha like navn som hverandre, samme med filer.

Opprett mappe

 • Trykk på plussikonet blobid6-Feb-18-2022-11-47-03-09-AM nede til høyre for å opprett en mappe.
 • Trykk opprett mappe.

image__8_.pngimage__9_.png

 • Mappen blir opprettet i den mappen/stedet du er når du trykker på pluss-knappen.
 • Gi mappen navn.
Merk at mapper ikke kan ha likt navn som andre mapper i mappestrukturen.
 • Dersom du ønsker å flytte mappen, kan du dra den til andre mapper, eller du kan trykke på de tre prikkene og trykk "Flytt". Du kan da flytte mappen så langt nedover i mappestrukturen som du ønsker. Hvis du drar mappen kan du bare flytte den ett nivå.

Last opp filer

 • Trykk på plussikonet når du står i den mappen du ønsker å laste opp filer til. Eller dra filer inn i mappen.
  • MERK! Tenk på at filer ikke kan være over 4 GB (gigabyte, 4000 MB/megabyte). Da vil de bli nektet av systemet.
 • Du vil sa se en opplastingskomponent til venstre som viser filer/mapper du laster opp.
  • Den kan foldes sammen ved å trykke på den lille pilen øverst til høyre.
  • Du kan krysse den ut ved å trykke på X.
  • Du kan kansellere opplastingen før filen/mappen er ferdig opplastet.

image__10_.png

 • Du kan gå til filen du har lastet opp ved å trykke på mappen ved siden av filen i opplastingsboksen.
 • Boksen blir grå når den jobber og blå/gønn igjen når opplastingen er ferdig.
 • Opplastingskomponenten følger med alle steder man går i APEX slik at du kan jobbe videre i mens du har full oversikt over opplastingen. Kryss den ut for å skjule den (filene blir fortsatt lastet opp).

Flytte filer

Filer kan flyttes rundt på i mappestrukturen som du ønsker. Det er to måter å gjøre det på; enten via dra-og-slipp, eller ved å markere og trykk på flytt.

 • Det er mulig å dra-og slipp-filer i mappene i stien på toppen.
 • Hvis du har markert flere filer så får du opp to knapper på toppen som er flytt eller slett. Da kan du legge de utvalgte filene i hvilken mappe som helst, også langt ned i mappestrukturen. Bruker du dra-og-slipp til flytting kan du flytte den bare ett nivå i mappestrukturen.
  • PC/Mac: Enkeltklikk er velg, dobbelklikk er åpne mapper og filer.
  • Mobil: enkeltklikk er åpne, hold inne på en fil/mappe får å gå i valg-modus. For å gå ut av valg-modus trykker du hvor som helst utenom mapper/filer. For å gjøre endringer på mapper/filer på mobil kan du trykke på de tre prikkene for å gi nytt navn, flytte eller slette.

Lag en kopi

Du kan lage en kopi av en fil. På den måten kan du beholde en fil i en mappe samtidig som du legger kopien i en annen mappe. 

 • Trykk på de tre prikkene på filen.

blobid4.png

 • Trykk Lag en kopi.
 • Kopien vil da legge seg ved sien av den opprinnelige filen. Da kan du beholde den ene filen i mappen og fritt flytte kopien til en annen mappe som beskrevet under Flytte filer.

Menypunkt

Øverst til høyre i mappestrukturen finnes tre menypunkt. 

blobid0.png

 • Søk: søker i alle filer og mapper du har i systemet ditt. 
 • Listevisning: Viser filene i liste i steder for små bilder. Under listevisning kan du også sortere ved å trykke på de små pilene ved siden av tabellnavnet.
 • Sortering: Sorter ut i fra navn, sist oppdatert eller størrelse på fil.