Gå overtakelse

Dette er steg for steg hvordan gå overtakelse.


Dette er en veileder for å gå overtakelser i ny overtakelse.

Her finner du overtakelse:

 • Logg inn, og trykk på menyen i APEX.
 • Velg "Overtakelse [V2]", som har ikonet av en hånd som holder et hjerte.

Innhold

Start overtakelse

Gå overtakelse

 1. Enhet
 2. Involvert
 3. Tilvalgsordrer
 4. Saker
 5. Sjekklister
 6. Målere
 7. Strømleverandør
 8. Samtykke
 9. Notat
 10. Vedlegg
 11. Signering

Start en overtakelse

 1. Velg ønsket prosjekt, eller objekt.
  • Objekt er for de som har næringsdelen i APEX påskrudd.
 2. Velg ønsket språk på protokollen.
  • Å sette språket i overtakelsen vil oversette overtakelsesprotokollen (PDF-en). Språket du ser i APEX er basert på det du har satt i din profil (standard norsk). 
 3. Velg ønsket enhet.
 4. Hvis standard saksbehandler er satt i prosjektet, vil dette bli automatisk satt på overtakelsen. Dersom dette ikke er satt vil den som går overtakelsen automatisk bli satt som saksbehandler. 

Gå overtakelse

Seksjonene vil farges grønne eller røde basert på om informasjonen er ferdig utfylt eller ikke. Røde seksjoner betyr at det mangler informasjon, avhuking eller at noe er fylt inn feil.

Det røde utropstegnet nede til høyre gir en rask oversikt over hvilke seksjoner som er ferdige (grønne), eller uferdige (røde). Når alle seksjoner er ferdige (grønne) kan overtakelsen sendes inn.

For en enklere oversikt underveis kan du trykke på ikonet øverst til høyre for å lukke alle seksjoner. På den måten trenger du kun å ha en seksjon åpen i gangen.

Enhet

 1. Sjekk at informasjonen om enheten stemmer.
 2. Hvis noe mangler, fyll ut dette.
  • Adresse og Postnummer er påkrevd å fylle ut, og du burde ikke gå videre uten at du har fylt ut disse.
 3. Velg om enheten selges/overføres som ny eller brukt bolig.
 4. Under "Dokumenter" finner du ferdigattest og midlertidig brukstillatelse, hvis dette er lastet opp på prosjektet eller enheten det gjelder.
 5. Huk av for "Bekreft mottatt fullt oppgjør", hvis det er passende.
 6. Gå videre når ferdig.

Involvert

 1. Sjekk at alle kunder og andre mottakere/signatarer er med.
 2. Velg så hvem som skal signere på protokollen ved å huke av "Signatar".
  • Minst 1 involvert må signere for å kunne sende inn protokollen.
  • En som signerer må også markeres med "Tilstede".
  • En kunde må legges til for å få fullført en overtakelse.
 3. Trykk på pluss-tegnet oppe til høyre i ruten til "Involvert", for å legge til en ny person.
  • Kunder bør legges til på forhånd, og det å legge til noen i løpet av en overtakelse teller ikke å legges til som kunde.
  • Fyll  ut navn og annen informasjon, samt huk av for passende alternativ.
  • Trykk "Ok" når ferdig.
 4. Huk av hvem som skal signere, som da også må være tilstede. Huk også av hvem som skal ha rapport ved fullført overtakelse.
 5. Trykk på "Rediger" hvis informasjon på kunde eller mottaker må endres.
 6. Nederst til venstre har du en "Kunde flytter inn"-markør. Marker denne for at kunde skal registreres som "flytter inn" og bostedsadresse endres i APEX samt protokoller.
 7. Selve signaturen settes i siste del av overtakelsen.
 8. Gå videre når ferdig.

Tilvalgsordrer

Hvis det er brukt Digitalt Tilvalg på prosjektet/boligen, vil dette feltet vise hva som er bestilt til enheten.

 1. Tilvalgene er vist i liste, med navnet ute til venstre, status på midten.
 2. Trykk på "Åpne sak" ytterst til høyre for å se utvidet status på saken.
 3. Gå videre når ferdig.

Saker

I dette steget vises saker fra tidligere ferdigbefaring, og saker som opprettes i denne overtakelsen. Denne kan også filtreres hvis man ønsker å vise flere eller alle saker.

 1. Opprett ny sak med pluss-tegnet oppe til høyre i "Saker" seksjonen.
  • Fyll ut nødvendig informasjon om saken, legg på ønsket leverandør, legg til filer (om ønskelig), og trykk "Lagre" for å opprette.
 2. Bytt til "Markeringer" i stedet for liste, for å opprette saker direkte på plantegning.
 3. Trykk direkte på en sak i listen for å se mer informasjon om saken.
 4. Bruk saksfiltrene for å endre hvilke saker som ønskes vist. De sakene som vises i det du fullfører overtakelsen, er de som blir med i protokollen.
 5. Gå videre når ferdig med saker.

Sjekklister

 1. Hvis en sjekkliste er lagt til i prosjektet på forhånd, vil valgt sjekkliste bli med på overtakelsen.
 2. Ved behov for å legge til en sjekkliste, kan man trykke på de tre prikkene i "Sjekklister" seksjonen og velge "Legg til". 
  • Velg deretter ønsket sjekkliste for bruk i overtakelsen, og marker punkter videre etter behov.
 3. Gå videre når ferdig.

Målere

Hvis det er fylt ut informasjon om målere på enheten, så vil disse komme opp her. Hvis det ikke er fylt ut noe informasjon på enheten, vil denne listen være tom.

 1. Sjekk at målernummer på alle typer målere stemmer.
 2. Før inn informasjon som mangler.
  • Ved bestilling av strøm og det velges en strømleverandør, er det viktig å få med riktig målernummer for videreføring av måler.
  • I feltet "Kontakt" kan det velges hvem av kundene som eier/bestiller av abonnementet, det må velges en kontakt og kan bare være 1.
 3. Sjekk at feltet "E-post for eierskifte" er avhaket på de det gjelder, da med utfylt mottakeradresse for eierskifte. Slik kan dere fraskrive dere måleren og føre den over til kunden (Brukt ved kaldt/varmt vann og fjernvarme, sendes ofte til kommunen).
  • Huk av for "Send eierskifte", hvis det skal sendes eierskifte til mottaker av eierskifte.
  • Det sendes ikke melding om eierskifte på strømmåler til netteier.
 4. Gå videre når ferdig.

Strømleverandør

 1. Her velges ønsket strømleverandør for bestilling av strøm til enheten.
 2. Vi foreslår å velge en strømleverandør, da det fører til at mest mulig går automatisk, og strømleverandør tar kontakt med netteier for overføring av måleren. Dette gjør at utbygger/entreprenør ikke står med ansvaret selv på overføring av måler.
 3. Trykk på "Les mer" og "Vilkår" for å lese mer om avtalene. Trykk på "Bestill" for å velge leverandør.
 4. Skulle kunden absolutt ikke ville velge strømleverandør blant mulige valg, kan man trykke på de tre prikkene i seksjonen "Strømleverandør" og velge "Kunden vil bestille utenfor APEX".
  • Kunde må da samtykke i at de selv står ansvarlige for å bestille strøm innenfor riktige tidsrammer.
  • Kunde står da ansvarlig for å ordne med strømmen selv.
 5. Pass på å føre riktig kunde på abonnementet, deretter informasjon om kunden som skal sendes.
  • Kunden kan være et firma, men informasjonen må knyttes til en person i firmaet.
  • Fyll ut org.nr. til firmaet i feltet for "fødselsdato".
  • Pass på at alle felt fylles ut.
 6. Gå videre når ferdig.

Samtykke

 1. Ved bruk av "Artikler", kan man selv sette opp egne tekster for samtykke og koble disse til overtakelse.
 2. Huk av "Jeg har lest og forstått" (dersom den sjekkboksen er skrudd å), så indikerer kunden at de har lest og godkjent teksten.
 3. I "Utbedring" kan man sette dato for hvor lenge håndverkere kan ta seg inn i boligen for utbedring av feil og mangler.
 4. Gå videre når ferdig.

Notat

 1. Før inn ønsket tekst.
  • Annen tekst som dukker opp på overtakelsen, som ikke passer seg inn andre steder.
  • Det er mulig med tabeller, tekstjustering og lett redigering.
 2. Gå videre når ferdig.

Vedlegg

 1. Last opp vedlegg og andre filer som ønskes dokumentert i protokollen.
  • Trykk på pluss-tegnet oppe til høyre, og velg deretter ønsket fil.
 2. Gå videre når ferdig.

Signering

 1. Til slutt har man signering, hvor valgte signatarer signerer på informasjonen som er lagt inn og sier seg enige i avtalen.
 2. Trykk "Signer", og skriv inn signatur.
 3. Etter satt signatur, trykk "Bekrefte".
 4. Når alle har signert og bekreftet, og alle seksjoner er grønne og fullført, så kan man trykke "Lagre" nede til høyre, for å lagre og sende inn overtakelsesprotokollen.
 5. Hvis det fortsatt er et rødt utropstegn nede til høyre, vil det si at det mangler eller er ført feil informasjon i en seksjon.
  • Trykk på utropstegnet for å få listen over alle seksjonene i protokollen og finn den som er merket rødt.
  • Gå tilbake til seksjonen og fyll ut eller korriger informasjonen som mangler/er ført feil.
  • Når dette er rettet, vil utropstegnet bli borte, og det vil gå å trykke "Lagre" nederst til høyre. 

Du har nå fullført en overtakelse i Ny Overtakelse [V2]!

For å lese utvidet info om overtakelse, kan du gå til denne hjelpesiden: Ny overtakelse