Ny Overtakelse

Her skal vi se på å digitalt gå en overtakelse i APEX.


Dette er en veileder for utbyggere, entreprenører og takstmenn som skal gå overtakelse i APEX.

Her finner du overtakelse:

 • Logg inn, og trykk på menyen i APEX.
 • Velg "Overtakelse", som har ikonet av en hånd som holder et hjerte.

Det er to versjoner med overtakelser i APEX. Den ene er "den gode gamle" versjonen, mens den andre er er ny versjon vi har utarbeidet for å passe bedre inn i systemet.

Innhold

Start en overtakelse

Leilighetsinformasjon

Involverte

Sjekklister

Dokumenter

Saker

Målere

Bosetting

Utbedring

Annet og notater

Samtykke

Signaturer

Fullføring og sammendrag

Start en overtakelse

 • Velg et objekt, eller et prosjekt. For nå vil det være nødvendig å velge prosjekt, da objekter ikke er fult lansert enda.
 • Velg deretter bolig som er tilhørende ditt prosjekt.
 • Hvis det er satt en standard saksbehandler på prosjektet, så vil personen automatisk bli satt. Ellers kan du velge saksbehandler selv.

Når disse er valgt, vil siden oppdatere seg og vise informasjonen som er lagt inn om boligen og kunden.

Skjermbilde 2022-07-19 135135

1 - Leilighetsinformasjon

Her ser dere gjennom informasjonen til boligen, og hvilken avtaletype som er ønsket.

 • Se over at informasjonen til boligen stemmer.
 • Fyll ut manglende felter. Adresse og Postnummer er påkrevd, og du kan ikke gå videre uten at du har fylt ut disse.
 • Velg avtaletype som skal brukes på overtakelsen.
 • Er det satt en selger i prosjektet, vil den komme opp i feltet "Selger", og kan være en megler som er lagt til i APEX.
 • Trykk "Neste" når alle trinn er fylt ut og klart.
Du kan når som helst gå tilbake i seksjonene og endre informasjonen, frem til du har fullført overtakelsen i siste steget.

1_leilighetsinformasjon

2 - Involverte

Her ser dere gjennom de involverte i overtakelsen.

 • Sjekk at alle kunder er med.
 • Sjekk at alle som skal være med, og signere eller ha en rolle i overtakelsen, er med i denne seksjonen.
 • Velg så hvem som i steg 11 skal signere på protokollen.
  • Det gjør du ved å trykke på krøll-ikonet nede til høyre. For å gå videre må minst én involvert markeres for å signere. 
 • Oppe til høyre, i ruten til "Involverte", kan du trykke på pluss-ikonet og legge til en ny involvert person.
2_ny_involvert
 • Trykk "Neste" når alle trinn er fylt ut.
2_involverte

3 - Sjekklister

Overtakelse har støtte for å legge til egne sjekklister. På den måten kan dere skreddersy hva dere ønsker å gå igjennom på overtakelsen, og avvik kan føres opp dersom de dukker opp.

Les mer om sjekklister her.

 • Er det lagt til en sjekkliste på prosjektet eller boligen, så vil denne hentes inn her. Derfor kan den skreddersys for for hver bolig, hvis ønsket.
 • Gå gjennom punktene i sjekklisten.
 • Trykk "Neste" når punkter er ferdig.
3_sjekklister

4 - Dokumenter

Dokumenter henter inn ferdigattest og midlertidig brukstillatelse hvis de finnes i filene på boligen eller prosjektet. I tillegg kan man her også legge ved endringsavtale om ønsket.

 • Det er flere måter å laste opp en fil på:
  • Trykk direkte i fil-feltet, velg og last opp filen din.
  • trykk på sky-ikonet for å velge filen du vil laste opp.
  • Dra filen fra dine filer og slipp filen direkte i ruten.
 • Trykk "Neste" når filer er gått gjennom.
4_dokumenter

Saker

Her ser dere automatisk alle saker som ble opprettet fra ferdigbefaringen, om de er utbedret.

Les mer om saker her.

 • Dere kan opprette nye saker, med plussikonet nede til høyre.
  • Ikonet kommer frem når man trykker seg inn på seksjonen "saker".
 • Trykk på saker for å se utvidet informasjon om dem.
 • Bruk filter for å begrense hvilke saker som vises, eller ønskes vist.
5_saker

6 - Målere

Her kommer informasjon om målerne på boligen.

 • Sjekk at målernummer på alle typer målere stemmer.
 • Før inn informasjon som trengs.
  • Ved bestilling av strøm og det velges en strømleverandør, er det viktig å få med riktig målernummer for videreføring.
  • Under "Strøm" har du feltet "Abonnement" som bestemmer hvem av kundene som skal sendes inn som eier av abonnementet.
 • Trykk "Neste" når informasjon er fylt inn.
6_maalere

7 - Bosetting

Her bekreftes det at oppgjør er mottatt.

 • Huk av boksen for "Bekreft mottatt fullt oppgjør".
 • Trykk "Neste".

8 - Utbedring

Her bestemmes det en tid for hvor lenge håndverkere får lov til å gå inn i hjemmet for å utbedre feil/mangler.

 • Trykk i dato-feltet for å få opp kalenderen og velge en dato.
 • Trykk på klokke-feltet for å velge en tid.

Begge feltene kan du også manuelt skrive inn ønsket dato eller tid.

 • Trykk på "Neste" når ønsket tid er satt.
8_utbedring

9 - Annet og notater

Her legger dere inn eventuelle vedlegg, og andre bestemmelser dere har blitt enige om. Vedlegg og notater kommer med på protokollen som det signeres for.

 • Trykk i feltet "Notater" for å skrive inn egen ønsket tekst.
 • Trykk i "Vedlegg" feltet for å laste opp egne filer, dra en fil fra dine filer og slipp her, eller trykk på sky-ikonet.
 • Trykk "Neste" når alle er fornøyde med det som er ført opp.
9_annet

10 - Samtykke

Her bekreftes samtykke på avtaletype som er valgt i seksjon 1. I dette tilfellet ble "Bustadoppføringslova" valgt.

Disse kan endres i "wje" i APEX. Les mer om det her.

 • Les og gå igjennom avtalen.
 • Huk av boksen for "Lest og forstått" nede til venstre for å godta vilkår.
 • Trykk "Neste" når samtykke er gitt.
10_samtykke

11 - Signering

Her velges det om det skal signeres for hånd (direkte på enheten som blir brukt), eller med bruk av BankID. Denne tar utgangspunkt i hvem som er merket for å signere i steg 2.

NB! Valgt signeringstype gjelder for alle som skal signere.

 • Hvis valgt "Håndskrevet", vil det være mulig å trykke på knappen "Signer" på hver av partene som skal sinere. Det vil da komme opp et vindu hvor det kan skrives.
 • Hvis valgt "BankID" vil det bli sendt en link til den oppførte e-posten, som tar deg videre til signering via BankID.
 • Trykk "Neste" når alle parter har signert.
11_signering

12 - Fullføring og sammendrag

Dette er oppsummeringen av protokollen, og informasjonen som vil bli ført opp. Dette blir utgangspunktet for protokollen som ferdigstilles.

 • Se over at alle felter stemmer.
 • Se over at mottakere av protokollen stemmer.
 • Trykk til slutt "Fullstendig overtakelse".

Gratulerer!

Du har nå fullført en overtakelse i APEX. Vi håper dette var en god og smidig opplevelse.

Protokoller vil bli sendt til de som stod som mottakere i siste steg, men dere kan også finne dem igjen på inne på filene til hver enkelt bolig i APEX.