Redigere bolig

Når man redigerer en bolig kan man endre/legge til informasjon i de samme feltene som hvor man kan fylle inn informasjon når man oppretter en bolig.

Dette er en veileder for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

Merk! Det er kun saksbehandlere på et prosjekt som kan redigere boliger.

Følg disse stegene for å redigere en bolig: 

 1. Trykk meny blobid0.png som du finner øverst til venstre på siden.
 2. Trykk Prosjekter
 3. Velg aktuelt prosjekt fra listen
  • Trykk på den blå boksen for boliger, og trykk på navnet til den boligen du ønsker å redigere.
  • Trykk på den blå sirkelen nede til høyre med tre prikker på.
  • Trykk Rediger bolig  i menyen som dukker opp.
  • Der kan du redigere alle de forskjellige boksene med informasjon.
  • Trykk på en boks for å åpne den og fylle ut/endre informasjon.
  • Husk å trykk Lagre når du er ferdig.