Ikke mulig å logge inn - feil med e-postadresse

Hei! Du blir vist denne siden fordi en feil ble oppdaget da du forsøkte å logge inn.


Feilen er at du dessverre er blitt registrert flere ganger i APEX med samme e-postadresse. E-postadressen din må være unik og du vil ikke ha mulighet til å logge inn så lenge e-postadressen din er registrert på to, eller flere brukere.

 • Ta kontakt med din utbygger/entreprenør (de du har kjøpt eller leier av) og be de endre din bruker og/eller eventuelle andre brukere med samme e-postadresse.
  For å vite mer om hvordan en bruker redigeres, kan utbygger konsultere med denne hjelpesiden vi har laget: Rediger kunde i APEX.
  Når den overflødige brukeren er funnet, kan e-postadressen til brukeren settes til "ingen", og vil da bli ignorert av systemet.
 • Er du en saksbehandler eller leverandør som har kommet hit, må du ta kontakt med den/de som la deg til i APEX.
  For å redigere denne typen bruker i APEX, kan man se til denne hjelpesiden for oversikt:
  Rediger bruker i ditt firma.
  Fremgangsmåten er den samme; sett e-posten på den overflødige brukeren til "ingen" og kontakt gjerne support for sletting.

Skulle det vise seg at det ikke fungerer etter å ha redigert informasjonen på brukeren, ta kontakt med APEX support på support@apexapp.io, eller via kundestøtten på denne siden. Oppgi gjerne så mye informasjon som mulig rundt hvilke steg som er gjort, når dere tar kontakt med support.

Før du prøver å logge inn igjen etter at dette er sett på, er det viktig at du resetter passordet til brukeren din. Dette kan du gjøre via denne linken: https://apexit.apexapp.io/ 

Trenger du hjelp med å resette passordet ditt, kan du følge punktene på siden sett eller resett ditt passord.