Last opp filer i filfeltet

Denne veilederen vil ta for seg hvordan du laster opp filer i filfelt i APEX.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leveranødrer som bruker APEX.

Flere steder i APEX har du muligheten til å laste opp filer, for eksempel i en sak eller på et prosjekt. Du har to valg når du skal laste opp filer: Enten dra-og-slipp filer til filfeltet, eller trykk på skyen for opplasting. Her beskrives sistnevnte metode.

Følg disse stegene for å laste opp en fil:

  • Trykk på skyen i filfeltet.

blobid0.png

  • Du vil da få opp en valg om å laste opp filer fra pc, bruke filer fra my uploads eller fra APEX mappene.
    • Hvis du laster opp fra din pc vil filen dukke opp my uploads som valgt. 
    • Du kan velge filer som allerede ligger under my uploads.
    • Du kan velge filer som ligger i andre mapper i din struktur i filutforskeren
  • Trykke BEKREFT for å legge til filen på saken.

MERK!

Filer som skal lastes opp, kan ikke være over 4 GB (gigabyte, 4000 MB/megabyte), da vil de bli nektet av systemet.

TIPS!

I APEX har du også mulighet til å redigere bilder som er lastet opp i filfelt. Her kan du tegne piler, merke hva som skal fokuseres på, eller skrive direkte på bildet.

Les mer om bilderedigering her.