Legg til ny person i firma

Alle med betalende tilgang til APEX kan legge til personer til firma.


Dette er en veileder for utbygger og entreprenører.

Det er en forutsetning at firmaet er registrert i APEX for at du skal kunne legge personer til firmaet.

Følg disse stegene for å invitere en person til å bruke APEX: 

  • Trykk meny
  • Trykk Firma & Personer

blobid0.png

  • Finn firmaet ved å søke.
  • Trykk "Åpne" på firmaet.

åpne firma

  • Trykk på pluss ikonet nederst i høyre hjørne.
  • Fyll inn riktig informasjon om personen, navn og e-post er påkrevet.
    E-postadressen er personens brukernavn for å logge inn i Apex. Det er derfor viktig at denne er riktig!
  • Ønsker du å sette et annet språk enn norsk for den du inviterer kan du velge språk fra nedtrekkmenyen. 
  • Trykk Lagre.

mceclip0.png

NB! Hvis en e-postadresse blir lagt til på to brukere i systemet vil ikke noen av disse brukerne kunne logge inn. Det er derfor viktig at e-postadressen er unik per bruker.