Legg til saksbehandler på prosjekt

Delegere arbeid er en viktig funksjon i APEX. Derfor er det lagt opp til at du kan sette saksbehandlere på ditt prosjekt.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som bruker APEX.

En saksbehandler vil være den som behandler og vurderer henvendelser fra boligkunder. Du kan selv sette en ønsket bruker i APEX til å være oppført som saksbehandler i ditt prosjekt. Å sette saksbehandler gjør du via prosjektet ditt.

Sånn finner du prosjektet ditt:

Legg til saksbehandler

Inne på ditt prosjekt, vil du ha flere felter som tar for seg og viser deg tilhørende informasjon. En av disse feltene er "Saksbehandlere".

  • Trykk på feltet for å ekspandere det.
  • Trykk på det lille plussikonet oppe til høyre som lar deg legge til en person.
  • I boksen som kommer opp, vil du ha mulighet til å søke på brukere i APEX.
  • Søk opp din ønskede saksbehandler.
  • Trykk til slutt "Lagre".
saksbehandler på prosjekt

Da skal denne personen legges til i listen over saksbehandlere på ditt prosjekt, og senere kunne motta varsler og henvendelser fra boligkunder knyttet til det samme prosjektet.

 En saksbehandler ha en bruker i APEX, men kan være:

  • En intern person direkte lagt til i samme bedrift som deg,
  • Eller også være ekstern fra en annen bedrift, så lenge den bedriften har et betalt abonnement i APEX.
  • Du har også en innstilling kalt "Standard saksbehandler", som automatisk setter ønsket saksbehandler på alle saker for dette prosjektet.