Opprett sjekklistemal

Maler kan brukes for å opprette sjekklister på en sak, i en befaring, overtakelse, i et prosjekt, på en bolig, eller bare som en huskeliste for deg selv.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som skal opprette sjekklistemal i APEX.

Brukere som skal bruke sjekklistene, knyttes til en sjekkliste som saksbehandler eller samarbeidspartner, eller man kan gjøre malen tilgjengelig til alle i sitt firma.

Merk at det er kun administrator som kan opprette sjekklistemal og knytte saksbehandlere til sjekklistene.

Følg disse stegene for å opprette en sjekklistemal: 

 • Trykk på menyen 
 • Trykk Sjekklister
 • Trykk Sjekkliste Oppsett
 • Trykk pluss knapp nede til høyre for å opprette en sjekklistemal
  plusikon_Skjermbilde.png

sjekklistemaler_Skjermbilde.png

 • Gi din sjekklistemal en tittel (påkrevet *).
 • Sett kategori for din sjekkliste. Kategorien du setter vil også gjelde for alle punktene i sjekklisten slik at du kan filtrere på de i sakslisten. Du kan overstyre ved å gi sjekklistepunktene egne kategorier. 
 • Legg til "Samarbeidspartner". Samarbeidspartnere er de som får tilgang til å endre på malen i tillegg til deg selv.
  • Merk deg at feltet for samarbeidspartner ikke dukker opp før du har satt en tittel.
 • Gi din sjekkliste en beskrivelse i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen vil følge med sjekklisten for hver gang den blir opprettet ut i fra denne malen. 
 • Dra og slipp eller last opp filer til din sjekkliste i feltet for Dra og slipp. Filene vil følge med hver gang sjekklisten blir opprettet ut i fra denne malen. 
 • Huk av tilgang_til_firma_Skjermbilde.png for å gi alle brukere i din organisasjon tilgang til sjekklistemalen. Gjennom tilgang til sjekklistemalen kan brukere opprette sjekklister ut i fra denne malen.

ny_sjekklistemal_tittel_Skjermbilde.png

Når din sjekkliste har fått en tittel kan du legge sjekklistepunkter til din sjekklistemal.

 • Trykk "Liste" i fanen oppe til venstre for å legge til sjekklistepunkter.

blobid1.png

Det du vil se, er en nesten tom side med SLETT og TILBAKE

 • Trykk på plussikonet nede til høyre for å få opp to valg, opprette en Seksjon eller et Punkt. plusikon_Skjermbilde.png
  • Seksjon: en overordnet seksjon som deler opp sjekklisten din.
  • Punkt: et sjekklistepunkt som skal krysses av.

Dette vil du se ved å opprette et punkt:
nytt_punkt_Skjermbilde.png

Dette vil du se ved å opprette en seksjon:
ny_seksjon_Skjermbilde.png

Gi din seksjon en tittel, så vil det bli seende slik ut:
seksjon_Skjermbilde.png

 • Gi ditt sjekkelistepunkt et navn (påkrevet).
 • Knytt punkter til en kategori (påkrevet).
 • Gi punktet ytterligere beskrivelse i feltet Beskrivelse.
 • Last opp filer til ditt sjekkliste element ved å trykke på bindersikonet blobid3.png. Filen vil da følge med dette punktet hver gang en sjekkliste blir opprettet ut i fra denne malen. 
 • Ønsker du å ha det samme sjekklistepunktet om igjen, så kan du trykke på kopi-ikonet.dupliser_Skjermbilde.png

sjekklistemal_flere_punkter_Skjermbilde.png

 • Trykk pluss knapp nede til høyre for å opprette flere sjekklistepunkt,eller seksjoner. Legg til så mange punkter eller seksjoner til din sjekklistemal som du ønsker.
 • Trykk på det hvite plussikonet i seksjonen for å legge til sjekklistepunkter i den seksjonen valgfelt_Skjermbilde.png
 • Sjekklistemalen lagres fortløpende slik at du ikke trenger å trykke noen lagre-knapp. 
 • Punkter kan slettes ved å trykke blobid5.png til høyre for hvert punkt. Seksjonen kan slettes ved at du trykker på søppelkasse-ikonet. Sjekklisten kan slettes i sin helhet ved å trykke blobid0.png.
  • Merk deg at hvis du sletter en seksjon, så sletter du også punktene i den seksjonen.

Se her hvordan du oppretter en sjekkliste ut i fra malen din

 

Tips: Lag en sjekklistemal som alle i din organisasjon kan ha tilgang til ved å huke av for "Firmatilgang".

Alle i din organisasjon kan da lage en sjekkliste med utgangspunkt i din mal. Sjekklisten kan videre deles med ønskelig APEX-bruker internt eller eksternt.