Opprett sjekkliste fra mal

I denne artikkelen vil vi vise hvordan du oppretter en sjekkliste fra en mal.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som skal bruke sjekklister i APEX.

Etter du har laget en sjekklistemal, kan du opprette en sjekkliste ut i fra malen. 

Følg disse stegene for å opprette sjekkliste fra mal:

 • Trykk Meny 
 • Trykk Sjekklister
 • Trykk på den store knappen der det står Sjekklister.
  Du vil da se en oversikt over de sjekklistene som du har tilgang til.
 • Trykk pluss-knappen nede til høyre.
  plusikon_Skjermbilde.png
 • Her må du søke i malene du har tilgjengelig, altså opprettet i Sjekklistemal.

 • Velg en av malene dine ved å trykke på den. Navnet på sjekklisten vil automatisk bli satt til det samme som navnet på sjekklistemalen. Endre navnet hvis det er ønskelig med et annet navn.
 • Du kan også knytte sjekklistemalen til et spesifikt prosjekt. 
 • Trykk deretter Lagre, så vil du bli tatt til din sjekkliste.
 • Trykk på fanen Info øverst til venstre for å administrere sjekklisten
  • Knytt sjekklisten til et prosjekt.
  • Knytt sjekklisten til en bolig.
  • Sett saksbehandler for sjekklisten.
  • Legg til en eller flere "Samarbeidspartner" ved å trykke på plussikonet.
   Samarbeidspartnere_Skjermbilde.png
   • Merk, denne dukker bare opp om sjekklisten har et Navn.
  • Gi din sjekkliste en beskrivelse i "Beskrivelse" feltet.
  • Dra og slipp eller last opp filer til din sjekkliste i "Dra og slipp" feltet.

informasjon_sjekkliste_Skjermbilde.png

 • For å sjekke av punkter på sjekklisten går du tilbake i Liste i fanen over. Ferdigstill elementet ved å trykke i sirkelen "Fullfør element". blobid4.png
 • Opprett et avvik til et punkt ved å trykke på mceclip1.png helt til høyre for punktet.
 • Du har et notatfelt, som du kan notere avvik eller ved andre behov for fritekst i henhold til sjekklisten.
  notatfelt_spesifikt_Skjermbilde.png
 • Slett elementet ved å trykke på søppelkassen. blobid6.png 
 • Ved å trykke på teksten i sjekklistepunktet blir du tatt med til saken for sjekklistepunktet. Her kan du for eksempel legge til flere leverandører på punktet og administrere som en vanlig sak i APEX. I tillegg til å kunne legge til markering hvis det er plantegning på saken eller boligen det gjelder.

opprettet_sjekkliste_Skjermbilde.png