Oversettelse av fritekst

Oversettelse i APEX finner du flere steder, blant de er å kunne oversette fritekst i saker og meldinger.


Dette er en veiledning for brukere av APEX.

Det vil si, hvis det som er blitt sendt er på et annet språk, kan det innebygde systemet for oversettelse gjøre sitt beste for å oversette innsendt tekst til et språk støttet av APEX.

Har du et ønske om å få lagt til et språk som APEX ikke enda støtter, så ta kontakt med oss.

Innhold

Oversettelse i saker
Oversettelse i meldinger

Oversettelse i saker

Ser du etter direkte oversettelse i saker, vil du kunne trykke på ikon_for_oversetting.png ikonet. Dette er det generelle ikonet for oversetting, og vil oversette brukerskrevet tekst i saken, hvis den kjenner igjen språket som er brukt. Teksten vil bli oversatt direkte, og blir vist i den oversatte formen. Den er først og fremst satt til å oversette til engelsk.

I saker, er det hovedsakelig saksnavnet til saken som kan oversettes. Informasjonen i resten av saken, består av system-bestemte titler, og kan oversettes ved å stille på systemspråket i APEX. Å stille språket i APEX kan du lese mer om her

Oversettelse i meldinger

Ser du etter direkte oversettelse i meldinger, vil du kunne trykke på ikon_for_oversetting.png ikonet. Dette er det generelle ikonet for oversetting, og vil oversette brukerskrevet tekst i meldingen, hvis den kjenner igjen språket som er brukt. Den er først og fremst satt til å oversette til engelsk. Teksten vil bli oversatt direkte, og blir vist i den oversatte formen. Den er først og fremst satt til å oversette til engelsk.

I meldinger, er det hovedsakelig selve teksten i meldingen som kan oversettes. Ikonet for oversetting vil dukke opp til høyre i meldingen, og lar deg oversette teksten som er sendt inn. Den er først og fremst satt til å oversette til engelsk.