Oversettelse av fritekst

Oversettelse i APEX kan du bruke til å oversette fritekstfelt i saker.


Dette er en veiledning for brukere av APEX.

Det vil si, hvis det som er blitt sendt er på et annet språk, kan det innebygde systemet for oversettelse gjøre sitt beste for å oversette innsendt tekst til et språk støttet av APEX.

Har du et ønske om å få lagt til et språk som APEX ikke enda støtter, så ta kontakt med oss.

Oversettelse i saker

Ser du etter direkte oversettelse i saker, vil du kunne trykke på ikon_for_oversetting.png ikonet. Dette er det generelle ikonet for oversetting, og vil oversette brukerskrevet tekst i saken. Teksten vil bli oversatt direkte til det språket du har satt i din profil i APEX. Dersom du ikke har satt språk, 

I saker, kan du bruke denne knappen på alle fritekst-feltene for saksnavn, beskrivelse og melding i sak. Ikonet vil dukke opp til høyre for teksten.  Andre felter i saken som ikke er fritekstfelt er system-bestemte titler, og vil være på det språket du har valgt i din profil. Å stille språket i APEX kan du lese mer om her