Rediger din bruker - Utbyggere og entreprenører

I din profil i APEX har du mulighet til å velge innstillinger for din bruker.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Du kan, blant annet, gjøre endringer på personalia, språk og hvordan du blir tilsendt varsel.

Innhold

Informasjon du kan redigere
Valg for varsling og innstillinger
Endre passord
Profilbilde

Følg disse stegene for å redigere din bruker:

 1. Trykk meny
 2. Trykk på ditt navn
 3. Du vil da få opp en liste med dialogbokser som vist under:

profil_oversikt.png

Informasjon du kan redigere

Første boksen er informasjonen om deg, og det som blir din profil.

 • Navn
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Adresse
 • Språk

I neste boks vil du kunne legge inn informasjon om ditt HMS-kort.

 • Kortnummer
 • Utløpsdato
 • Din fødselsdato

Husk å trykk LAGRE nede til høyre (over "Endre passord"), når du er ferdig med å redigere din informasjon.

Valg for varsling og innstillinger

Å "velge" vil si om du ønsker å ha varsel, eller ikke. I hver boks listet nedover, vil du kunne trykke på og vise mindre bokser med tekst ved siden av seg. Huker du av disse, vil den være på og valgt for at du ønsker dette. Er boksen ikke huket av, vil du ikke at dette skal være på og valgt.

Husk å trykk LAGRE nede til høyre, når du er ferdig med å velge dine varsel.

innstillinger_for_profil.png

Endre passord

Her fyller du inn et nytt ønsket passord, deretter gjentar du det for å bekrefte at du er sikker på passordet du ønsker. Les mer om det her.

Til slutt trykker du Endre passord nede til høyre.

Profilbilde

Ønsker du å skille deg litt ut, og sette ditt personlige preg på APEX? Her kan du laste opp et profilbilde til brukeren din, som vil vises i saker der du er lagt til. Les mer om det her.