Redigere ditt firma

Som betalende kunde av APEX, og administrator i din organisasjon, kan du redigere informasjon om ditt firma.


Dette er en side for utbyggere, Administratorer og betalende kunder av APEX.

Hvordan redigere ditt firma

 1. Trykk på menyen, øverst til venstre.
 2. Trykk på Firma & Personer.
 3. I søkefeltet, skriv inn navnet på ditt firma.
 4. Trykk deg inn på ditt firma når det dukker opp.
 5. Trykk blyant blobid0.png oppe til høyre, på siden for ditt firma.
 6. Gjør ønsket redigering.
 7. Trykk "Lagre".

Felter i firma

Inne på ditt firma har du noen felter som kan fylles ut og endres.

 • Orgnr: Dette er organisasjonsnummeret til ditt firma, og må fylles ut for å få opprettet et firma i APEX.
 • Navn: Dette er navnet på ditt firma, og det navnet som vises i APEX. Dette feltet må fylles ut for å få opprettet firmaet.
 • E-post: Dette er firma e-posten til firmaet.
 • Adresse: Dette blir adressen til firmaet.
 • Postnummer: Dette blir postnummeret til firmaet.
 • Poststed: Dette blir oftest automatisk fylt ut i sammenheng med postnummeret, men her blir poststedet til firmaet fylt ut.
 • Kommune: Her blir kommunen til firmaet fylt ut.
 • Land: Her fylles inn landet firmaet er registrert i.
 • Telefon: Her fylles det inn telefonnummeret til firmaet.
 • Nettsted: Her kan det legges inn en link til firmaet sitt nettsted.
 • Fakturareferanse: Her kan du fylle inn en referanse i ditt firma, som dere ønsker at fakturaen skal merkes med, og hvem som skal motta fakturaen.
 • SMS avsender ID: Her kan det settes en egen ID som avsender av SMS, i stedet for at det står at det er fra APEX, eller et nummer. Dette har noen forutsetninger:
  • ID-en/navnet kan være maks 11 tegn langt.
  • Må være minst 3 tegn langt.
  • Man kan bruke A-Z og a-z (store og små bokstaver. Ikke Ææ, Øø, Åå).
  • Kan ikke ha 3 like tegn etter hverandre. (AAA, aaa, 111)
  • Mellomrom er tillatt (husk at det teller som et tegn i maks lengde på navn/ID).
  • 0-9 (tall).
  • Tegn (* , . : ; ^`? =& ¤ #).
 • Malmapper: Her har du mal-mappe for prosjekt og enhet (boliger og objekter). Ønsker du ikke å ha malene, er det her de fjernes.
 • Logo: Her kan dere laste opp firmaet sin logo i APEX.
 • Bannere: Her kan det settes et eget banner-bilde for firmaet.