Samtykke i APEX

Dette er en funksjon som lar deg sende ut, og hente inn, samtykke til et dokument/bestemmelse fra involverte kontaktpersoner.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører i APEX.

Samtykke kan sendes ut til firma ved behov for samtykke i bestemmelser. Sammen med samtykket kan man legge ved et dokument som man skal komme til enighet rundt.

Lag et samtykke

 1. Trykk på menyen oppe til venstre, og velg deretter "Admin".
 2. I oversikten over admin-funksjoner, trykk på "Samtykke".
 3. Nede til høyre vil du ha et pluss-ikon som lar deg lage et nytt samtykke.
 4. Velg navn på samtykket (det partene skal bli enige om/gi samtykke til).
 5. Legg til et dokument med grunnlaget for samtykket i seksjonen "Dokumenter".
  • Et eksempel kan være samtykke til en taushetserklæring blant ansatte i firma.
 6. I seksjonen "Firma" har du et pluss-tegn ute til høyre, hvor du kan legge til et firma som er registrert i APEX.
 7. Etter at du har valgt firma, har du to bokser du kan velge å merke, eller ikke merke, som bestemmer hvem i firmaet som må godkjenne samtykket.
  • Ingen merkede.
   Dette er metoden vi foreslår å bruke! Da vil du kunne legge til de som skal godkjenne samtykket, og bare kontaktpersoner det gjelder vil bli varslet om utsendt samtykke. Samtykke vil merkes som godkjent når alle kontaktpersoner har godkjent.
  • "Krev at alle kontakter skal godkjenne".
   Her vil ikke samtykket bli merket godkjent, før alle som er lagt til som kontaktpersoner har godtatt til utsendt samtykke. Krever at det er kontaktperson som legges til på samtykket.
  • "Tillat administratorer å godkjenne".
   Denne lar administrator i firmaet godkjenne samtykket på vegne av ansatte. Her vil også selve samtykket bli godkjent hvis en administrator i bedriften kommer inn og godkjenner samtykket. Samtykket kan merkes som godkjent uten at det legges til andre kontaktpersoner, men det er bare administratorer i firma som kan godkjenne.
   (Funker bare hvis firmaet har en designert administrator, som vil si at de må ha et aktivt betalt abonnement i APEX.)
  • Begge bokser merket:
   Denne metoden fraråder vi å bruke! Her kan administrator i bedriften komme inn og godkjenne samtykket for bedriften, men samtykket blir ikke godkjent før alle kontaktpersoner også har godkjent. Derfor er dette ikke en nødvendig metode.
 8. Trykk "Legg til" for å legge til firmaet og regler for godkjenning.
  • Man kan nå gjenta stegene med et nytt firma, hvis flere firma skal godta samme samtykket.
 9. Under "Firma" vil firmaet du valgte være oppført.
  • Legg til ønskede kontakter i valgt firma som skal godta samtykket.
   • Dette gjør du ved å trykke på ikonet av personen med pluss-tegnet legg_til_kontaktperson_samtykke, og søk etter ønsket kontakt. Legg gjerne til flere.
 10. Når man er fornøyd med firma, kontakter og dokumenter som man har lagt til i samtykket, trykker man "Lagre" nede til høyre for å sende ut for samtykke til involverte.
  • samtykke_utfylt

OBS! Man kan ikke "Lagre" samtykket før man har lagt til et dokument, eller en fil, som skal godkjennes.

TIPS! Den ideelle måten å bruke samtykke på:

 • Bruk metoden i steg 7, hvor man ikke velger noen av boksene, og bare legger til firmaet man ønsker samtykke fra.
 • Deretter legger du til kontaktpersonene i steg 9, som skal godta til samtykket.

På denne måten vil personene det gjelder bli nødt til å godta til samtykket, og minst mulig trykk må til.

Slik vil det se ut når man går tilbake til det utsendte samtykket, og hvor kontaktpersoner har godkjent, og firma blir satt som godkjent

samtykke_godkjent