Fagområde på sjekkliste

Her skal vi gå gjennom hvordan man kan gjøre sjekklister tilgjengelig for bestemte fagområder, slik at de som er satt opp på fagområdet kan opprette sjekklister selv.


Dette er en veileder for utbyggere, saksbehandlere og administratorer i APEX som jobber med sjekklister og fagområder.

Sjekklister er en funksjon i APEX du kan bruke til å samle arbeidsprosesser, kvalitetssikring og følge progresjon på oppgaver etter behov.

Innhold

Her finner du hvor du knytter sjekklister mot fagområdet
Slik knytter du en sjekkliste mot fagområdet
Her finner du hvor fagområdene kan bruke sjekklistemalen
Slik oppretter fagområdet sjekklisten for bruk
TIPS

Her finner du hvor du knytter sjekklister mot fagområdet:

 • Naviger til ditt prosjekt.
 • Trykk på "vis flere felter".
 • Rull ned til knappen "Administrer Fagområder" og trykk på den.
 • Rull helt ned til bunnen, hvor du finner felter for å hente inn sjekklistemaler.

Du må slå på "Tillat fagområde tilgang til sjekklister", for at du skal kunne benytte deg av denne funksjonen.

Slik knytter du en sjekkliste mot fagområdet:

Her er vi avhengig av at du allerede har opprettet sjekklistemaler du vil skal være tilgjengelige for fagområdet, og at du har opprettet fagområde på prosjektet.

Har du ikke opprettet en sjekklistemal enda, så kan du lese mer om hvordan her.
Har du ikke opprettet fagområde på prosjektet enda, så kan du lese mer om hvordan her.

 • Her vil du se to felter med maler som er tilgjengelige for fagområdene, hvis du allerede har knyttet noen. En for sjekklistemaler og en for sjekklistegruppemaler. Hvis du ikke har knyttet noen, vil listene stå som tomme.
 • Trykk på det hvite pluss-ikonet ute til høyre.
 • Velg riktig mal i vinduet som dukker opp, som du ønsker å gjøre åpent for et fagområde.
 • Velg deretter fagområdet som skal knyttes mot valgt mal.
 • Trykk til slutt Lagre, nede til høyre i vinduet.

I listen du valgte, vil nå sjekklistemalen vises sammen med fagområdet du har knyttet opp.

Her finner du hvor fagområdene kan bruke sjekklistemalen:

 • Den som ligger på fagområdet, kan navigere til sjekklister.
 • Deretter vil de kunne trykke på kortet "prosjekter".
 • Her velger de prosjekt som malen er blitt gjort tilgjengelig for.
 • Og kommer da til en oversikt over aktive sjekklister på prosjektet, med malen de er blitt tildelt.

Slik oppretter fagområdet sjekklisten for bruk:

 • Her vil du se to felt, en med oversikt over sjekklister i bruk, og en over tilgjengelige maler.
 • Er det knyttet en mal opp mot et fagområde, vil denne vises som et kort i listen over tilgjengelige maler for fagområdet.
 • Her kan de som tilhører fagområdet, selv gå inn og endre sjekklistemalen som er opprettet.
  • Trykk da "Open" på kortet,
 • De kan også opprette en sjekkliste direkte fra malen som ligger her.
  • Trykk da "Create".
 • Hvis du opprettet sjekklisten, er det bare for fagområdet å åpne sjekklisten, merke utførte punkter, føre notat og avvik etter behov.

Her finner du informasjon om hvordan du behandler en opprettet sjekkliste.

 

 • Hvis standard saksbehandler er satt på prosjektet, blir denne saksbehandleren automatisk satt som saksbehandler på sakene og avvikene som opprettes fra sjekklistene.
 • Du kan knytte de samme sjekklistemalene opp til hvert sitt fagområde.