Godkjenn/avslå tilvalgsordre

Som tilvalgsbehandler kan man da gå inn og godta eller avslå orderen.


Dette er en veileder for tilvalgsbehandler som skal behandle tilvalgsorde i APEX. 

Når en kunde har bekreftet en tilvalgsordre i MinSide vil den vises som ny i visningen Tilvalgsordre.

Følg disse stegene for å godtå/avslå en ordre:

  • logg inn i APEX.
  • Klikk på menyen øverst til venstre.
  • Klikk på Tilvalg og deretter Tilvalgsordre.

mceclip0.png

  • Nye tilvalgsordre vil være farget gule. Man kan filtrere på nye ordre i den øverste menyen. Les mer om hvordan man filtrerer listen med tilvalgsordre her.

blobid1.png

  • For å godkjenne/avslå ordren markerer man ordren i boksen ved helt til venstre.
    • Trykk GODKJENN for å godkjenne ordren. Ordren vil da opprettes som en sak og blir gitt til leverandøren som er angitt i tilvalget. Man kan velge å legge til en kommentar før man godkjenner. 
    • For å AVSLÅ ordren må man skrive en begrunnelse før man trykker på avslå. Ordren vil da bli kansellert, og vil finnes under kansellerte ordrer etter dette.

blobid0.png

Trenger du veiledning i hvordan du behandler tilvalgsordre?