Behandle tilvalgsordre

I denne oversikten kan man godta/avslå ordre, sortere og legge inn hva som er fakturert osv.


Dette er en veileder for utbyggere/entreprenører (tilvalgsbehandler) som skal behandle tilvalgsordre i APEX. 

Når boligkunder fullfører sine tilvalg og bekrefter ordren i MinSide, vil tilvalgsbehandler i prosjektet få en oversikt over alle bekreftede ordrer i APEX. Man kan også se den signerte ordrebekreftelsen fra boligkunden.

Se hvordan man navigerer seg gjennom tilvalgsordre under:

 • Logg inn i APEX
 • Klikk på menyen øverst til venstre
 • Klikk på Tilvalg
   
 • Deretter Tilvalgsordre

tilvalgsordre_innstillinger_Skjermbilde.png

 • Sett de filtrene du ønsker for å sortere listen.
 • Man kan godta/avslå en ny ordre som har kommet inn fra en kunde.
 • I listen vil man se informasjon ut i fra de filtrene og kategoriene som er satt. - se forklaring på kategoriene her
 • Her vil man ha en sjekkboks som heter "Legg til standard", for å hurtig velge at alle valgte leiligheter under et prosjekt skal bli tildelt det som er satt som standard tilvalg.
 • Det er også en sjekkboks, "Syv dager eller nyere", som lar deg se de ordrene som er syv dager eller nyere. 
 • Helt til høyre i listen kan du trykke på ikonet for PDF for å se signert ordrebekreftelse.

mceclip0.png

 • Nederst kan man se summen av f.eks innpris/utpris osv. Hvis man fyller inn tall på fakturert vil tallet nederst (markert i rødt) automatisk oppdatere seg i henhold til hva som er fylt inn.
 • Nederst kan man også bla i sidene og scrolle for å se flere av de valgte kategoriene.

blobid2.png

Dersom man ønsker å gjøre en eksport av lista kan den eksporteres til CSV- eller EXCEL-format.