Godta, avslå og ferdigstill sak - Leverandør

Når du som leverandør får tildelt en sak i APEX kan du velge å godta eller avslå saken.


Dette er en guide for leverandører som bruker APEX

Øverst i saken har du noen ikoner som lar deg 

For å godta - trykk mceclip0.png

For å avslå - trykk mceclip1.png

MERK! Du må gi en begrunnelse for å kunne avslå saken. Hjelp saksbehandler med å gi en god begrunnelse for hvorfor du avslår saken. Du vil bli stående som leverandør på en avvist sak inntil saksbehandler gjør nødvendige endringer.

Vi gjør også oppmerksom på at det kun er leverandører på sakene som får opp disse ikonene. Derfor, ønsker du å ha mulighet til å godta/avslå en sak, må du legge deg selv, eller be noen legge deg til på en sak.

Når du er lagt til som leverandør på en sak, vil du kunne se informasjonen om saken sånn:

leverandør på sak

MERK! Teksten under knappene, eller tooltip som det heter, til "aksepter", "avslå", osv.. er ikke automatisk på. Du kan lese mer om å slå på alltid synlige tooltips her.

Etter at du har godtatt en sak vil du kunne utføre saken. Ved å trykke utført signaliserer du at arbeidet er fullført.

  • For å utføre en sak - trykk fullfør sak

Saken, og ikonet til leverandøren, vil da få en grønn ramme rundt seg i sakslisten, som viser at saken er fullført.

sak markert grønn

saksoversikt fullført

TIPS: Utfør arbeidet som beskrevet i saken, ta et bilde av ferdig utført arbeid å last opp til saken - se hvordan du laster opp bilde eller fil her - trykk så fullfør sak