Sjekklistegrupper

Sjekklistegrupper er en måte å samle flere sjekklister og legge de i undergrupper.


Dette er en guide for utbyggere og entreprenører som bruker APEX

Til sammen skal sjekklistene bli en struktur, som for eksempel gir deg oversikten for alle punkter for et prosjekt, fullstendig huskeliste for hver bolig i et prosjekt, eller som en intern framdriftsplan.

Sjekklistegruppene er i likhet med sjekklister en to-stegs-prosess, hvor du først utarbeider en mal og deretter bruker malen  som grunnlag for å opprette en sjekklistegruppe, som igjen kan knyttes opp mot et prosjekt og/eller en bolig.

Bildet under viset at en sjekklistegruppe kan bestå av flere undergrupper og enkle sjekklister. For eksempel hvis du vil ha en sjekklistegruppe for hele prosjektet ditt kan du legge inn maler for hver sjekkliste, gruppere malene ut i fra f.eks hvilken del av kundeprosessen det er; Digitalt tilvalg, ferdigbefaring, overtakelse og overtakelse. Hele denne sjekklistegruppen kan knyttes mot et prosjekt eller bolig slik at du enkelt kan følge prosessen.

mceclip0.png

Se her hvordan du oppretter en sjekklistemal

Se her hvordan du oppretter en sjekkliste

Se her hvordan du lager en mal for sjekklistegruppe

Se her hvordan du oppretter en sjekklistegruppe