Meglerrapport

Som en del av rapporteringsfunksjonene i APEX kan du få full oversikt over hvor mange salg megleren har.


Dette er en guide for betalende kunder som bruker APEX.

Du kan eksportere listen etter du har valgt ønsket tidsperiode.

Følg disse stegene for å se meglerrapporten:

  • Logg inn i APEX og klikk på menyen oppe til venstre.
  • Klikk på Rapportering i listen.
  • Klikk på Eiendomsmegler.
  • Sett fra/til-dato for å se salg for ønsket periode. Du kan også velge å sortere listen ut i fra omsetning med å trykke på Sorter på omsetning.

blobid1.png

  • Du vil da se salg gjort for den valgte perioden.
  • For å eksportere listen kan du trykke på blobid2.png ved siden av den listen du ønsker å eksportere. Du vil da eksportere en CSV-fil.
    • Informasjonen som blir eksportert er den samme som du ser i listen. Eksporteringen er basert på de filtrene du har satt.

Flere veiledere om rapportering: