Krav for smidig overtakelse

For å kunne gjennomføre en overtakelse i APEX så smidig som mulig, så er dette informasjonen som må være lagt inn på forhånd.

Her går vi gjennom hva som må være lagt inn på forhånd for å kunne gjennomføre en overtakelse i APEX.

 

Dette må være på plass: 

 • Boligkunden må være opprettet, enten manuelt eller ved bruk av import.
  • Boligkunden må ha et navn.
  • Boligkunden må være registrert med en fødselsdato.
  • Boligkunden må ha en e-postadresse.
   • Boligkundens informasjon kan redigeres når du går selve overtakelsen.

Hvis boligkunden ikke har en e-postadresse så kan du legge inn "Ingen" som e-postadresse.

Merk Hvis du velger å benytte "ingen" som e-postadresse, så får dere ikke gjennomført strømbestilling.  

 • Når alt dette er lagt inn så skal du kunne gjennomføre en overtakelse i APEX.

 

Dette bør være på plass: 

 • Hvis det skal bestilles strøm på boligkunden, så må følgende informasjon være lagt inn: 
  • Navnet til boligkunden.
  • Hjemmeadresse og postnummer.
  • Fødselsdato (dd.mm.åååå).
  • E-postadresse.
  • Mobilnummer.

  • Enhetens adresse og postnummer.
  • Målernummer.
  • Målerverdi.
   • Målerverdi kan legges inn på forhånd, men kan også redigeres når du går selve overtakelsen. 
 • Hvis du ønsker at det skal dukke opp en sjekkliste når du går en overtakelse, så må følgende gjøres: 
 • Hvis du ønsker at egendefinerte tekster, som eksempelvis bustadoppføringslova eller avhendingslova, automatisk skal dukke opp når du går overtakelsen så må følgende gjøres: 
 • Om enheten skal være opprettet etter avhending/bustadoppføring - må stilles på forhånd. Også relevant i forbindelse med sjekkliste og hvordan den er knyttet.

For å lese mer om hva som bør være på plass før en overtakelse, så har vi laget en rekkefølge over hva vi mener er "best practice" før man går en overtakelse i APEX.